TH | EN
Home > News & Activities
News & Activities
ฝ่ายการตลาดอาหารสัตว์ ได้ จัดกิจกรรม CRM พัทยา ฮาเฮ โดยพากลุ่มลูกค้าที่ใช้อาหารกุ้ง แบรนด์ ไบโอ และโอเม็ก
บมจ.เบทาโกร ร่วมงานทำบุญออฟฟิศและทำบุญวันเกิดคุณชูศรี เนื่องจำนงค์
บมจ.เบทาโกร ทีมขายอาหารสัตว์บาลานส์และทีมวิชาการร่วมกับร้านคมศักดิ์ฟาร์มจัดสัมมนาแก่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย
บมจ.เบทาโกร ทำพิธีสักการะศาลพระภูมิ พร้อมตีฆ้อง ปล่อยรถขนส่งอาหารสัตว์ “บาลานส์” คันแรก เพื่อส่งออกไปจำหน่ายและขยายตลาดอาหารบาลานส์ ณ สหภาพเมียนม่าร์
บมจ. เบทาโกร มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิด ร้านท่าหินการเกษตร
บมจ. เบทาโกร ร่วมกับร้านศรีไพรค้าเจริญ สัมมนาให้แก่ลูกค้าฟาร์มรายย่อย
บมจ. เบทาโกร ร่วมกับร้านกุดรังการเกษตร สัมมนาให้แก่ลูกค้าฟาร์มรายย่อย
ผู้บริหารระดับสูงครือเบทาโกร นำกลุ่มลูกค้า รายหลัก ร่วมออกรอบ ตีกอล์ฟและท่องเที่ยง คุนหมิง ประเทศจีน 29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2556


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง