TH | EN
Home > News & Activities
News & Activities
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่แสงทอง
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญวันเกิด SP Farm
บมจ.เบทาโกร เข้ามอบสร้อยทองรับขวัญหลาน บจ.พงษ์ศักดิ์การเกษตร
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญครบรอบวันเกิดรุ่งโรจน์ฟาร์ม
บมจ.เบทาโกรเข้าร่วมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสมีทายาทใหม่ของหจก.ส.ภัทรวรรณ
เบทาโกร นอร์ธเทอร์น ร่วมอวยพรและมอบของขวัญครบรอบวันเกิดร้านชัยสาคร
บริษัท เบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด ร่วมแสดงความเสียใจในงานศพมารดาของลูกค้าร้านเพื่อนเกษตร
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญครบรอบวันเกิด สุรัตน์ฟาร์ม


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง