TH | EN
Home > News & Activities
News & Activities
กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันที่ 10 เมษายน 2560 จ.สุพรรณบุรี
สัมมนาอาการสุกรแบรนด์มาสเตอร์ ร้านยอดการเกษตร วันที่ 5 เมษายน 2560 จ.อุดรธานี
กิจกรรมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ Meeting โครงการเกษตรแปลงใหญ่ จ.สมุทรปราการ วันที่ 14 มีนาคม 2560
กิจกรรมสัมมนา “การเลี้ยงสุกรขุนและการคัดเลือกสายพันธุ์” ณ ร้านวังโป่งอาหารสัตว์ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2560
กิจกรรม “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน วันที่ 13 มีนาคม 2560
เบทาโกรร่วมกับฟาร์มแจ่มไพบูลย์ 357 นำสมาชิกลูกบ่อ ทัวร์เมืองพัทยา วันที่ 30 มีนาคม 2560
กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณและแจกของรางวัลสะสมแต้ม ลูกค้าสปป.ลาว วันที่ 18 มีนาคม 2560
กิจกรรมเปิดตัวอาหารแบรนด์อะมิน่า ณ อ.บางเลน จ.นครปฐม วันที่ 15 มีนาคม 2560


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง