TH | EN
Home > News & Activities
News & Activities
งานเลี้ยงปีใหม่ขอบคุณลูกค้าและกิจกรรมสะสมแต้มอาหารสัตว์น้ำไบโ อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ รจนาฟาร์ม (พัทยา2) จังหวัดขอนแก่น วันที่14 กุมภาพันธ์ 2560
สัมมนาร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์ หัวข้อ การจัดการสุกรขุนและแม่พันธุ์ วันที่ 11 ก.พ. 2560
กิจกรรมเปิดตัวอาหารแบรนด์อะมิน่า ร้านกอบแก้วฟาร์ม จังหวัดนครปฐม
เบทาโกรจัดแสดงบูธ ในงานมหกรรมโคนมแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ปี 2560
งานทำบุญฟาร์มประจำปีและเลี้ยงปีใหม่ ก.เจริญฟาร์ม จ.นครนายก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ประมวลภาพ กิจกรรม Betagro Summer Camp รุ่นที่ 15 ปี 2016 รักคำโตโต กับเบทาโกร ซัมเมอร์แคมป์ เมื่อวันที่ 24-27 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ. Purimas Beach Hotel จ.ระยอง
ทีมอาหารสุกรแบรนด์ฟาร์ม ร่วมงานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ทีมอาหารสัตว์เบทาโกร ร่วมงาน Betagro Harmony 2016 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559 ณ โรงแรมภูสักธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง