TH | EN
Home > News & Activities
News & Activities
ทีมอาหารสัตว์บาลานส์ ร่วมกับ กุดรังการเกษตร จัดงานสัมมนาอาหารจิ้งหรีด บาลานส์ 960 วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ จังหวัดมหาสารคราม
ทีมอาหารสัตว์น้ำไบโอ ร่วมกับณัฐวัฒน์ฟาร์ม จัดงานสัมมนาเรื่องการจัดการระหว่างการเลี้ยงของปลากระชังช่วงหน้าแล้ง วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชัยนาท
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2559 ทีมอาหารสัตว์แบรนด์ฟาร์ม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นศิริมงคลกับทีมงาน ในวันที่ วันที่ 19 เมษายน 2559
ทีมอาหารสัตว์บาลานส์ ร่วมกับร้านทรัพย์แสนศิริการค้า จัดงานสัมมนาสุกรเกษตรกรรายย่อยลูกค้าร้านทรัพย์แสนศิริการค้า วันที่ 6 เมษายน 2559 ณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ทีมอาหารสัตว์เบทาโกร ร่วมกับร้านโพธิ์ทองเภสัช จัดงานออกบูธประจำปีร้านโพธิ์ทองเภสัช ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2559 ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้บริหารระดับสูงและทีมงานอาหารสัตว์ เบทาโกร นำกลุ่มลูกค้า Key Account ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ประเทศนิวซีแลนด์ 3 – 9 มี.ค. 2559
ทีมงาน Swine Feed ร่วมออกบูธในวันงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร จังหวัดชลบุรี
ฝ่ายการตลาด/ ฝ่าย BD และฝ่ายบริการวิชาการอาหารสัตว์ ร่วมกันจัด โครงการ ติดตั้ง Aeration


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง