TH | EN
Home > News & Activities > BTG ร่วมจัดงานวันเกิดร่วมกับร้าน ธีรพงษ์อาหารสัตว์
BTG ร่วมจัดงานวันเกิดร่วมกับร้าน ธีรพงษ์อาหารสัตว์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานวันเด็ก กับร้านธีรพงษ์อาหารสัตว์ เมื่อวันเสาร์ที่ 12/01/2556 ที่ผ่านมา ณ. ตำบล วังม่วง  จ.สระบุรี


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง