TH | EN
Home > News & Activities > BTG จัดงานสวัสดีปีใหม่ กลุ่มสุทินฟาร์ม
BTG จัดงานสวัสดีปีใหม่ กลุ่มสุทินฟาร์ม

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ จตุรงค์  ตันติชัยนุสรณ์  ผู้จัดการอาวุโสแผนกขาย ร่วมกับทีมขายและการตลาด จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ กลุ่มสุทินฟาร์ม และร่วมมอบของขวัญปีใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง