TH | EN
Home > News & Activities > BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ เนื่องจำนงค์ฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ เนื่องจำนงค์ฟาร์ม

คุณจตุรงค์ ตันติชัยนุสรณ์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกขาย ร่วมกับทีมขายและการตลาดบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ คุณไกรวุฒิ เนื่องจำนงค์ บจ.เนื่องจำนงค์ฟาร์ม จ.ชลบุรี 25/12/55  ทีมงาน BTG ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ค้าขายร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไป


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง