TH | EN
Home > News & Activities > BTG ร่วมอวยพรวันเกิดเอกธวัชฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรวันเกิดเอกธวัชฟาร์ม

บมจ. เบทาโกร นำโดย คุณบัญชา กุลประเสริฐศรี ผู้จัดการอาวุโสแผนกขายอาหารสัตว์ เข้ามอบของขวัญ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 8 มกราคม ให้กับคุณรุ่งรัตน์ มาระมิ่ง  ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์บาลานส์ : เอกธวัชฟาร์ม อ.อากาศอำนวย  จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง