TH | EN
Home > News & Activities > BTG ร่วมอวยพรวันเกิดประสิทธิพรการเกษตร
BTG ร่วมอวยพรวันเกิดประสิทธิพรการเกษตร

บมจ. เบทาโกร นำโดย คุณบัญชา กุลประเสริฐศรี ผู้จัดการอาวุโสแผนกขายอาหารสัตว์ เข้ามอบของขวัญ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 13 ธันวาคม ให้กับคุณสาธิต  ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์บาลานส์  : ประสิทธิพรการเกษตร ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง