TH | EN
Home > ข่าวสาร
ข่าวสาร
BTG จัดงานสวัสดีปีใหม่ กลุ่มสุทินฟาร์ม
BTG ร่วมจัดงานวันเกิดร่วมกับร้าน ธีรพงษ์อาหารสัตว์
BTG ร่วมอวยพรวันเกิดประสิทธิพรการเกษตร
BTG ร่วมอวยพรวันเกิดเอกธวัชฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ฟาร์มไตรรงค์
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ เนื่องจำนงค์ฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ อรสาฟาร์ม
BTG ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ บจ.พงษ์ศักดิ์การเกษตร


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :