TH | EN
Home > ข่าวสาร
ข่าวสาร
เอเย่นต์อาหารสัตว์บาลานส์ ร้านไบโอฟาร์มจัดสัมมนาและขอบคุณลูกค้าประจำปี
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรวันเกิด เอเย่นต์อาหารบาลานส์
ทีมธุรกิจต่างประเทศ เข้าอวยพรปีใหม่ 2557 หน่วยงานราชการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ทีมธุรกิจต่างประเทศ เข้าอวยพรปีใหม่ 2557 หน่วยงานราชการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทีมธุรกิจต่างประเทศ เข้าอวยพรปีใหม่ 2557 หน่วยงานราชการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สัมมนา อาหารโคเบทาโกร เทคนิคการขายอาหารโค เบทาโกร วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556
อาหารสัตว์บาลานส์ในประเทศเมียนมาร์ ได้จัดงานสัมมนาให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการจัดการฟาร์มไก่ไข่
อาหารสัตว์ “บาลานส์” จากเครือเบทาโกร ได้จัดกิจกรรม บาลานส์ มิทติ้ง วันที่ 9-10 ก.ย.56


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :