TH | EN
Home > ข่าวสาร
ข่าวสาร
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ร้านกุดรังการเกษตร
บมจ.เบทาโกร ร่วมอวยพรและมอบของขวัญครบรอบวันเกิดร้านท่านครการเกษตร
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญวันเกิดร้านวรรณรัตน์ฟาร์ม
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญวันเกิดร้านเพื่อนเกษตรด่านขุนทด
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ไก่เทพฟาร์ม-เทพราช
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ คุณทิฆัมพร พิศาบดินทร์
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ป.การเกษตร
บมจ.เบทาโกร เข้าร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ณัฐ,ซันฟาร์ม


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :