TH | EN
Home > ข่าวสาร
ข่าวสาร
เบทาโกร ร่วมงานฉลองครบรอบอายุ 60 ปี คุณ ไพโรจน์ อัศวะภูษิตกุล ประธานบริษัท ไพโรจน์โพลทรีย์ จำกัด
เบทาโกร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จัดสัมมนา หัวข้อเรื่อง “การควบคุมปรับปรุงคุณภาพน้ำนมดิบระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและสหกรณ์ฯ”
ธุรกิจอาหารสัตว์ จัด Summer Camp “ เบทาโกร สนุกคิด เศรษฐกิจพอเพียง”
บริษัท เบทาโกร(ลาว) จำกัด ผู้เดียว ได้นำคณะลูกค้าอาหารสัตว์ จาก สปป.ลาว เข้าร่วมงาน VIV ASIA 2015
บริษัท เบทาโกร (กัมพูชา) จำกัด ได้นำคณะพนักงานเบทาโกร จากประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมกิจการเครือเบทาโกร
อาหารสัตว์บาลานส์ โดยบริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) นำลูกค้าตัวแทนจำหน่าย-บาลานส์ ร่วมกิจกรรม Balance Outing กิจกรรมปิดท้ายปี 2014
คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์เบทาโกรจังหวัดเพชรบูรณ์
บริษัท เบทาโกร(กัมพูชา) จำกัด เปิดตัวเอเย่นต์อาหารสัตว์แบรนด์บาลานส์


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :