TH | EN
สัมมนาวิชาการ เรื่องการเลี้ยงสุกรอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด ณ โรงงานอาหารสัตว์ลำพูน วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
สัมมนาเรื่องคุณภาพน้ำนม ณ เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560
กิจกรรม WALK RALLY ประจำปีพ.ศ.2560 จำลองฟาร์ฒ ณ หาดแก้วรีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมสัมมนา เรื่องการจัดการไก่ไข่และการให้อาหารไก่ไข่ ร้านชายการเกษตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 มิถุนายน 2560


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง