TH | EN
Home > Livestock Manual
คู่มือการเลี้ยงสัตว์
BTG ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารไก่ชน แรมโบ้
BTG โบชัวร์ อาหารไก่ชน แรมโบ้ 2-2
BTG โบชัวร์ อาหารไก่ชน แรมโบ้ 1-2
เบทาโกร รู้และเข้าใจเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก
เบทาโกร การจัดการสุกรพันธุ์
เบทาโกร โรคสุกรในแต่ละระยะ
เบทาโกร การจัดการสุกรรุ่น-ขุน
เบทาโกร การจัดการสุกรอนุบาล
โปรแกรมแสง ไก่ไข่ เบทาโกรเลเยอร์
การตรวจรับไก่สาวเบทาโกร เลเยอร์


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง