TH | EN
Home > Company Profile

          เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัท ตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากสร้างฐานการผลิตแห่งแรก ประกอบด้วยฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงงานอาหารสัตว์ โรงฟักไข่ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และได้ขยายฐานการผลิตมาที่ จ.ลพบุรี เนื่องจากมีความเหมาะสมในด้านแหล่งวัตถุดิบและทำเลที่ตั้ง เพื่อพัฒนาเป็นฐานธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรประกอบด้วย โรงงานอาหารสัตว์ฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงฟักไข่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สดและเนื้อไก่แช่แข็ง

          โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกแช่แข็ง และนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งบริษัทในเครือขึ้นมาอีกหลายบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการผลิต การเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ทั้งสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ การจัดทำฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ การผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ในระดับมาตรฐานสากล และร่วมกับเกษตรกรดำเนินธุรกิจในโครงการประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ โครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุนรวมทั้งการผลิตและจำหน่ายและจำหน่ายสุกรขุน เนื้อไก่สด ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก

          ปัจจุบันเครือเบทาโกรเติบโตก้าวสู่การเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยและคนทั่วโลก มียอดขายรวมกว่า 22,000 ล้านบาท บริษัทในเครือกว่า 25 บริษัทและบุคลากรมากกว่า 15,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ ภายในโครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งย้ายมาจากสำนักงานสวนมะลิ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2539

สายธุรกิจเครือภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์

          ธุรกิจเครือภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อยู่ในสายธุรกิจนี้ เครือเบทาโกร ได้จัดตั้งบริษัทสาขาขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นฐานในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเครือเบทาโกรครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์การดำเนินธุรกิจฟาร์มสุกร และฟาร์มไก่ไข่ โครงการประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ โครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุน การผลิตและจำหน่ายเนื้อสุกร เนื้อไก่และไข่ไก่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ นับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สด สะอาด และทันสมัย และเป็นการสร้างงานอาชีพและรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สายธุรกิจอาหารสัตว์

          บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ BTG (Betagro Public Company Limited) เป็นบริษัทแรกใน
เครือเบทาโกร ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2510 เดิมชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบทาโกรอาหารสัตว์ จำกัด ในปี พ.ศ.2532 โดยทำหน้าที่ผลิตอาหารสัตว์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเครือเบทาโกรและจำหน่ายอาหารสัตวเพื่อการค้าให้กับลูกค้าทั่วไปด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.2537 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2540และเกิดภาวะไข้หวัดนกในต้นปี พ.ศ.2547 บริษัทจึงชะลอการนำบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในปี 2550 บริษัทมีโรงงานอาหารสัตว ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆดังนี้

1.บริษัท เบทาโทรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (BNA) มีโรงงานอาหารสัตว์อยู่ที่ อ.เมือง จ.ลำพูน ผลิตอาหารและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในเขตภาคเหนือตอนบน
2.บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด (BTS) มีโรงงานอาหารสัตว์อยู่ที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ผลิตอาหารและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในเขตภาคใต้ ทั้งหมด


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง