TH | EN
เบทาโกร ร่วมกับ Sp Farm ร่วมกิจกรรม สันทนาการ ใน Theme อุ่นใจใช้อาหารเบทาโกร
ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเครือ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องชิวิตการทำงาน”
บ. เบทาโกร จำกัด มหาชน เชิญลูกค้า บ. โกลเด้น ฟูดส์ สยามจำกัดเยี่ยมชมโรงงานอาหารสัตว์ส่งออก
บมจ.เบทาโกร ร่วมแสดงความยินดี งานมงคลสมรส ลูกสาวฟาร์มปลาแม่สอด จ.ตาก


เบทาโกร

Hublot Replicaระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง