TH | EN
Home > News & Activities > บมจ.เบทาโกร ร่วมแสดงความยินดี งานมงคลสมรส ลูกสาวฟาร์มปลาแม่สอด จ.ตาก
บมจ.เบทาโกร ร่วมแสดงความยินดี งานมงคลสมรส ลูกสาวฟาร์มปลาแม่สอด จ.ตาก

ทีมงานอาหารสัตว์น้ำ ร่วมงานแต่งงานลูกสาวเจ้น้อง ฟาร์มปลาแม่สอด. (ลูกค้ารายหลัก).. ซึ่งคุณอาวุธ วณิชชาติ ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารสัตว์น้ำ ได้รับเกรียติเป็นประธาน ในพิธี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2014 ณ.โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง