TH | EN
Home > News & Activities > ผู้บริหารและทีมงานเครือเบทาโกร นำกลุ่มลูกค้า Key Account ร่วมค้นหาเสน่ห์ เส้นทางสายโรแมนติก ประเทศเยอรมัน22 – 29 เม.ย. 2557
ผู้บริหารและทีมงานเครือเบทาโกร นำกลุ่มลูกค้า Key Account ร่วมค้นหาเสน่ห์ เส้นทางสายโรแมนติก ประเทศเยอรมัน22 – 29 เม.ย. 2557

            เครือเบทาโกร  นำโดย คุณสุเทพ ตีระพิพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานการพัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตและ ดร. ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเครือ พร้อมทีมบริหาร บมจ. เบทาโกร สายธุรกิจอาหารสัตว์ ได้นำกลุ่มลูกค้า รายหลัก (Key Account) ท่องเที่ยว ประเทศเยอรมัน ตามเส้นทางสายโรแมนติก  เที่ยวธรรมชาติ เมืองในตำนาน พร้อมชมความตระการตาของเมืองใหญ่ พร้อม ช้อปปิ้ง กันอย่างเต็มที่  จำนวน 8 วัน 5 คืน ใน ครั้งต่อ ๆ ไป  ทางฝ่ายการตลาดอาหารสัตว์ จะคัดเลือกและสรรหาโปรแกรมท่องเที่ยว สุดพิเศษ สำหรับลูกค้าคนพิเศษของอาหารสัตว์ เครือเบทาโกร มาให้ อีกแน่นอน

 


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง