TH | EN
Home > News & Activities > สัมมนาร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์ หัวข้อ การจัดการสุกรขุนและแม่พันธุ์ วันที่ 11 ก.พ. 2560
สัมมนาร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์ หัวข้อ การจัดการสุกรขุนและแม่พันธุ์ วันที่ 11 ก.พ. 2560

สัมมนาร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์ หัวข้อ การจัดการสุกรขุนและแม่พันธุ์ วันที่ 11 ก.พ. 2560

 


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง