TH | EN
Home > News & Activities > งานเลี้ยงปีใหม่ขอบคุณลูกค้าและกิจกรรมสะสมแต้มอาหารสัตว์น้ำไบโ อ
งานเลี้ยงปีใหม่ขอบคุณลูกค้าและกิจกรรมสะสมแต้มอาหารสัตว์น้ำไบโ อ

งานเลี้ยงปีใหม่ขอบคุณลูกค้าและกิจกรรมสะสมแต้มอาหารสัตว์น้ำไบโ อ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ รจนาฟาร์ม (พัทยา2) จังหวัดขอนแก่น

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2560


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง