TH | EN
Home > Products > อาหารกุ้งกุลาดำ เกรด พรีเมี่ยม
สัตว์น้ำ

อาหารกุ้งกุลาดำ เกรด พรีเมี่ยม

เป็นอาหารกุ้งกุลาดำ เกรดพรีเมี่ยม ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง โดยเฉพาะปลาป่นที่ได้ตรวจสอบและคัดสรรเป็นอย่างดี ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้อาหารคุณภาพ โปรตีนและคุณค่าทางอาหารสูง ธาตุอาหารครบถ้วน ทำให้กุ้งเจริญเติบโตเร็ว สีสวย เนื้อแน่น ได้น้ำหนักเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถช่วยลด FCR ไม่ทำให้น้ำเสีย

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ : mktfeed@betagrofeed.com 


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง