TH | EN
Home > Products > อาหารไก่ไข่
สัตว์น้ำ

อาหารไก่ไข่

อาหารไก่ไข่ เบทาโกร เป็น อาหารสูตร พิเศษที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานอาหารสัตว์ ที่ได้มาตรฐาน และเป็นสูตรอาหารสำหรับไก่ไข่ สายพันธุ์ เบทาโกร เลเยอร์ และไก่ไข่สายพันธุ์อื่น ๆ ที่เลี้ยงในเขตอากาศร้อนชื้น คุณจึงมั่นใจได้ว่า อาหารไก่ไข่ เบทาโกร คุณสมบัติเพียบพร้อม สำหรับไก่ไข่ และไข่ไก่ที่ผลิตออกมา ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค นอกจากนี้ เรายังมีการคำนวณสูตรอาหาร เพื่อให้เหมาะกับช่วงอายุ และ ความต้องการของไก่ไข่

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ : mktfeed@betagrofeed.com
 

 


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง