TH | EN
กิจกรรม “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน วันที่ 13 มีนาคม 2560
เบทาโกรร่วมกับฟาร์มแจ่มไพบูลย์ 357 นำสมาชิกลูกบ่อ ทัวร์เมืองพัทยา วันที่ 30 มีนาคม 2560
กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณและแจกของรางวัลสะสมแต้ม ลูกค้าสปป.ลาว วันที่ 18 มีนาคม 2560
กิจกรรมเปิดตัวอาหารแบรนด์อะมิน่า ณ อ.บางเลน จ.นครปฐม วันที่ 15 มีนาคม 2560


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :