TH | EN
งานทำบุญฟาร์มประจำปีและเลี้ยงปีใหม่ ก.เจริญฟาร์ม จ.นครนายก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ประมวลภาพ กิจกรรม Betagro Summer Camp รุ่นที่ 15 ปี 2016 รักคำโตโต กับเบทาโกร ซัมเมอร์แคมป์ เมื่อวันที่ 24-27 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ. Purimas Beach Hotel จ.ระยอง
ทีมอาหารสุกรแบรนด์ฟาร์ม ร่วมงานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ทีมอาหารสัตว์เบทาโกร ร่วมงาน Betagro Harmony 2016 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559 ณ โรงแรมภูสักธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :