TH | EN
ทีมอาหารสัตว์เบทาโกร ร่วมกับร้านโพธิ์ทองเภสัช จัดงานออกบูธประจำปีร้านโพธิ์ทองเภสัช ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2559 ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้บริหารระดับสูงและทีมงานอาหารสัตว์ เบทาโกร นำกลุ่มลูกค้า Key Account ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ประเทศนิวซีแลนด์ 3 – 9 มี.ค. 2559
ทีมงาน Swine Feed ร่วมออกบูธในวันงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร จังหวัดชลบุรี
ฝ่ายการตลาด/ ฝ่าย BD และฝ่ายบริการวิชาการอาหารสัตว์ ร่วมกันจัด โครงการ ติดตั้ง Aeration


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :