TH | EN
บริษัท เบทาโกร (กัมพูชา) จำกัด ได้นำคณะพนักงานเบทาโกร จากประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมกิจการเครือเบทาโกร
อาหารสัตว์บาลานส์ โดยบริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) นำลูกค้าตัวแทนจำหน่าย-บาลานส์ ร่วมกิจกรรม Balance Outing กิจกรรมปิดท้ายปี 2014
คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์เบทาโกรจังหวัดเพชรบูรณ์
บริษัท เบทาโกร(กัมพูชา) จำกัด เปิดตัวเอเย่นต์อาหารสัตว์แบรนด์บาลานส์


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :