TH | EN
สัมมนาวิชาการ เรื่องการเลี้ยงสุกรอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด ณ โรงงานอาหารสัตว์ลำพูน วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
สัมมนาเรื่องคุณภาพน้ำนม ณ เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560
กิจกรรม WALK RALLY ประจำปีพ.ศ.2560 จำลองฟาร์ฒ ณ หาดแก้วรีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมสัมมนา เรื่องการจัดการไก่ไข่และการให้อาหารไก่ไข่ ร้านชายการเกษตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 มิถุนายน 2560


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :