TH | EN
งานเลี้ยงปีใหม่ขอบคุณลูกค้าและกิจกรรมสะสมแต้มอาหารสัตว์น้ำไบโ อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ รจนาฟาร์ม (พัทยา2) จังหวัดขอนแก่น วันที่14 กุมภาพันธ์ 2560
สัมมนาร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์ หัวข้อ การจัดการสุกรขุนและแม่พันธุ์ วันที่ 11 ก.พ. 2560
กิจกรรมเปิดตัวอาหารแบรนด์อะมิน่า ร้านกอบแก้วฟาร์ม จังหวัดนครปฐม
เบทาโกรจัดแสดงบูธ ในงานมหกรรมโคนมแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ปี 2560


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :