TH | EN
Home > ข่าวสาร > บ. เบทาโกร จำกัด มหาชน เชิญลูกค้า บ. โกลเด้น ฟูดส์ สยามจำกัดเยี่ยมชมโรงงานอาหารสัตว์ส่งออก
บ. เบทาโกร จำกัด มหาชน เชิญลูกค้า บ. โกลเด้น ฟูดส์ สยามจำกัดเยี่ยมชมโรงงานอาหารสัตว์ส่งออก

บ. เบทาโกร จำกัด มหาชน เชิญลูกค้า บ. โกลเด้น ฟูดส์ สยามจำกัด โดย คุณทวีเกียรติกู้เกียรติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การขายและการตลาดอาหารสัตว์ร่วมกับทีมขายต้อนรับและพาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานอาหารสัตว์ส่งออกบริษัท บี ที จี จำกัด ฟีดมิลล์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจกระบวนการผลิต อาหารไก่เนื้อส่งออก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :