TH | EN
Home > ข่าวสาร > กิจกรรมเปิดตัวอาหารแบรนด์อะมิน่า ณ อ.บางเลน จ.นครปฐม วันที่ 15 มีนาคม 2560
กิจกรรมเปิดตัวอาหารแบรนด์อะมิน่า ณ อ.บางเลน จ.นครปฐม วันที่ 15 มีนาคม 2560

ทางทีมงานเบทาโกรได้จัดกิจกรรมเปิดตัวอาหารแบรนด์อะมิน่า โดยมีการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพอาหารที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า

ทั้งนี้ยังมียอดสั่งซื้อภายในงานมากถึง 60 ตัน!!!


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :