TH | EN
Home > ข่าวสาร > กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณและแจกของรางวัลสะสมแต้ม ลูกค้าสปป.ลาว วันที่ 18 มีนาคม 2560
กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณและแจกของรางวัลสะสมแต้ม ลูกค้าสปป.ลาว วันที่ 18 มีนาคม 2560

ทางทีมงานเบทาโกรได้จัดกิจกรรม เลี้ยงขอบคุณและมอบของรางวัล

กิจกรรมสะสมแต้มให้กับลูกค้า สปป.ลาว กลุ่มเปรมฟาร์ม ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :