TH | EN
Home > ข่าวสาร > เบทาโกรร่วมกับฟาร์มแจ่มไพบูลย์ 357 นำสมาชิกลูกบ่อ ทัวร์เมืองพัทยา วันที่ 30 มีนาคม 2560
เบทาโกรร่วมกับฟาร์มแจ่มไพบูลย์ 357 นำสมาชิกลูกบ่อ ทัวร์เมืองพัทยา วันที่ 30 มีนาคม 2560

 

เบทาโกรร่วมกับฟาร์มแจ่มไพบูลย์ 357 นำสมาชิกลูกบ่อ ทัวร์เมืองพัทยา จ.ชลบุลี ทั้งบ้านสุขวดี เมืองน้ำแข็ง และอื่นๆอีกมากมาย ทางทัวร์เต็มไปด้วยสนุกสนานและความประทับใจในการทัวร์เป็นอย่างมาก


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :