TH | EN
Home > ข่าวสาร > กิจกรรม “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน วันที่ 13 มีนาคม 2560
กิจกรรม “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน วันที่ 13 มีนาคม 2560

 

ทางทีมงานเบทาโกรเข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” โดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง 396 คน


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :