TH | EN
Home > ข่าวสาร > กิจกรรมร่วมออกบูธงานเปิดร้านใหม่
กิจกรรมร่วมออกบูธงานเปิดร้านใหม่

ทีมงานเบทาโกรร่วมออกบูธในงานเปิดตัวร้าน หจก.มิ่งมิตรมีเกษตรเซ็นเตอร์ โดยทางีมงานได้นำสินค้าไปโปรโมทอาหารสัตว์ รวมทั้งมีการแจกอาหารตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้านำไปทดลองใช้อีกด้วย


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :