TH | EN
Home > ข่าวสาร > บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จ.พัทลุง
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จ.พัทลุง

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จ.พัทลุง

ร่วจัดอบรมในหัวข้อ มาตราฐานฟาร์มโดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และนักวิชาการเข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรที่เข้าร่วมงาน


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :