TH | EN
Home > ข่าวสาร > บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เทียนขำแดรี่ จำกัด
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เทียนขำแดรี่ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เทียนขำแดรี่ จำกัด

สัมมนาเรื่องรู้ทันและเข้าใจโรคเต้านมอักเสบ ณ โรงแรมวิลล่า พาราดี .นครราชสีมา

วันที่ 27 ก.ย. 2560


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :