TH | EN
Home > ข่าวสาร > กิจกรรมประชุมประจำปีสหกรณ์บ้านแพ้ว
กิจกรรมประชุมประจำปีสหกรณ์บ้านแพ้ว

กิจกรรมประชุมประจำปีสหกรณ์บ้านแพ้ว

ณ สหกรณ์บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 20 ก.ค. 2560

โดยทางทีมงานเบทาโกรีการออกบูธ และมีการแจกตัวอย่างอาหารปลาสลิด และมีการแจกไส้กรอกเบทาโกรให้ผู้ร่วมงานทดลองชิม


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :