TH | EN
หน้าแรก > ผลิิตภัณฑ์ > อาหารไก่เนื้อ
อาหารไก่เนื้อ

อาหารไก่เนื้อ

อาหารไก่เนื้อ เบทาโกร เป็น อาหารสูตรพิเศษที่ผลิตจากวัตถุดิบ ที่เน้นแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์และปลาป่นคุณภาพสูง เพื่อให้ไก่เนื้อ มีอัตราการแลกเนื้อที่ดี และระยะเวลาสั้นลง และเพื่อให้ไก่เนื้อโตให้ได้น้ำหนักตามมาตรฐานของสายพันธุ์ จึงมีการแบ่งอาหาร เป็น 3 ระยะ ตามสายพันธุ์และสภาพการเลี้ยงไก่เนื้อในเมืองไทย

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ : mktfeed@betagrofeed.com
 


 


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :