TH | EN
หน้าแรก > ผลิิตภัณฑ์ > อาหารปลานิล
อาหารปลานิล

อาหารปลานิล

เป็นอาหารสูตรพิเศษสำหรับปลานิล ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ที่ได้ตรวจสอบ และคัดสรรเป็นอย่างดีพิเศษ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงทำให้ได้อาหารมีคุณภาพ ละมีค่าทางอาหารสูง ธาตุอาหารครบถ้วน ปลาเจริญเติบโตเร็ว ทำให้เกล็ดแข็งไม่หลุดง่าย สันหนา รูปร่างสวย เป็นที่ต้องการของตลาด เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงปลานิลโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 ระยะตามขนาด และน้ำหนักได้แก่ ปลานิลขนาดเล็ก ปลานิลขนาดกลาง ปลานิลขนาดใหญ่


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :